top of page
Astronomisenteret Kometland.png
c1989w1.png
VELKOMEN TIL ASTRONOMISENTERET KOMETLAND

På Kleppåsen i Volda, Søre Sunnmøre, langs fine turstiar, der finn du Astronomisenteret Kometland, åstaden for verdas nordlegaste kometoppdaging, i slutninga av 1989.

Senteret er bygd og drive av amatørastronom og kometoppdagar Knut B. Aarseth, og er under stadig utvikling. Astronomi-interesserte og turgåarar har her tilgong til rikeleg med informasjon om stjernehimmelen, og senteret har fleire teleskop av forskjellige storleikar, samt ei heilårsutstilling av store informasjonstavler om mange objekt utanfor jorda si tynne atmosfære.

C/1989w1 (Aarseth-Brewington)
Illustrasjon: Gard Helset

Kometen som vart oppdaga 16. november 1989, oppnådde ei toppmagnitude (peak 1) på +2,8 magnitude i desember same år, og var det årets klaraste komet.

KOMETLAND-BLOGGEN

mjølkevegen.png
vipps.png

481 24 646


Alle gåver sendt med Vipps til telefonnummer og Vippskontoen til Kometland går direkte inn i arbeidet med å viderutvikle opplevingssenteret Kometland. Du kan også betale for oberservasjoner til samme Vippskonto ved besøk på Astronomisenteret Kometland eller gjere avtale om andre betalingsmåtar med oss.

bottom of page